โครงการงานก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันน้ำมันและระบบควบคุม จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการนี้เป็นส่วนสำคัญมากสำหรับโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ (NFPT) เนื่องจากบูสเตอร์ปั้ม (booster pump) ที่ติดตั้งอยู่ในสถานีเพิ่มแรงดันเป็นเครื่องมือที่จะช่วยเพิ่มแรงดันให้กับน้ำมันที่จะถูกส่งผ่านท่อขนส่งน้ำมัน สถานีเพิ่มแรงดันนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งได้รับการติดตั้งด้วยบูสเตอร์ปั้มที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงพร้อมกับระบบการควบคุมดูแลที่เรียกว่า Supervisory Control and Data Acquisition or “SCADA” ซึ่งโดยหลักแล้วจะช่วยควบคุมดูแลการขนส่งน้ำมัน และตรวจจับข้อผิดพลาดในท่อขนส่งน้ำมัน

โครงการต่างๆ