โครงการสะพานข้ามทางรถไฟรางคู่จากจังหวัดประจวบคิรีขันถึงจังหวัดชุมพร

ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ได้รับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟรางคู่ (SRT Double Track Railway) ทั้งหมด 6 สะพาน ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขัน ถึงจังหวัดชุมพร และก่อสร้างสถานีรถไฟ 1 สถานี คือ“สถานมาบอำมฤต”

โครงการต่างๆ