โครงการก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินลอดแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระนั่งเกล้า (กฟน.)

บริษัท สเตรกา ได้รับเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการโครงการก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินลอดแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระนั่งเกล้า จากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โครงการนี้จะใช้การจัดการ EPCM ของสเตรกา ซึ่งมูลค่าสัญญาโครงการประมาณ 85 ล้านบาท สเตรกาจะใช้เทคนิคการขุดแบบ HDD ในการติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินลอดแม่น้ำเจ้าพระยา ความยาวของการขุด HDD มีระยะทาง 553 เมตร และกว้าง 42 นิ้ว

โครงการต่างๆ