โครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ (NFPT)

ในเดือนมกราคม 2560 สเตรกา มีความยินดีที่จะประกาศให้ทราบว่า เป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งของ บริษัท เนื่องจากได้รับเลือกให้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ในรูปแบบ EPC สำหรับโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนืออย่างเป็นทางการ บริษัท มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างท่อขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี ความยาว 569 กิโลเมตร มูลค่าโครงการ 3,300 ล้านบาท เจ้าของโครงการคือบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการลดต้นทุนการขนส่งเชื้อเพลิงและเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อมในการลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 30,000 ตัน/ปี

โครงการต่างๆ