โครงการรื้อถอนอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานถลุงสังกะสีผาแดง อินดัสทรี

บริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับเลือกให้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างดำเนินโครงการรื้อถอนอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานถลุงสังกะสีผาแดง อินดัสทรี ของบริษัท ผาแดง อินัสทรี จำกัด (มหาชน) (PDI) โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดตาก ซึ่งหน้าที่หลักของบริษัท คือ ดำเนินการขุดลอกดิน รื้อถอนงานฐานราก และบำบัดและพัฒนาคุณภาพที่ดินให้ปราศจากสารปนเปื้อนโดยการใช้แคลเซียมไฮดรอกไซด์ หรือปูนขาว ใช้ในการปรับคุณภาพดินบริเวณนั้น

โครงการต่างๆ