TRITON GROUP : ไทรทันประกาศแผนกลยุทธ์ปี 2020 “จำกัดความเสี่ยง – เน้นรายได้ต่อเนื่อง”

TRITON GROUP : ไทรทันประกาศแผนกลยุทธ์ปี 2020 “จำกัดความเสี่ยง – เน้นรายได้ต่อเนื่อง”

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยนายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยกลยุทธ์ธุรกิจในปี 2020 ว่า บริษัทฯวางแผนขยายธุรกิจ 3 แกนหลักเพื่อ Diversify เป็น Holding Company ประกอบด้วย

 1. ธุรกิจด้านวิศวกรรมเฉพาะด้าน (Engineering Specialization) เช่น การวางท่อน้ำมันใต้ดิน การวางท่อใต้แม่น้ำเจ้าพระยา และการวางท่อขนาดใหญ่ใต้ถนนหลวงซึ่งเป็นโครงการที่ทำในปัจจุบัน ส่วนธุรกิจที่พิจารณาเสริมเข้ามาจะเป็นธุรกิจระบบไฟฟ้า และระบบอาณัติสัญญาณบนระบบทางรถไฟทั้งระบบ Mass Transit ทั้งใต้ดินและบนดิน ซึ่งประเมินแล้วว่าตลาดยังเติบโตและมีขนาดใหญ่และการแข่งขันยังไม่สูงมากนัก
 2. ธุรกิจผลิตไฟฟ้า Renewable Energy โดยเลือกลงทุนกับบริษัทที่เชี่ยวชาญและชำนาญในเรื่องนี้ ซึ่งในปี 2562 ได้เริ่มการลงทุนในโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส 3 MW ที่หนองรี กาญจนบุรี จ่ายไฟฟ้าแล้ว และลงทุนในโรงไฟฟ้าอัครวัฒน์ไบโอแก๊ส 5 MW ที่สุพรรณบุรี อยู่ระหว่างการก่อสร้างน่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี 2020 และบริษัทฯ กำลังเตรียมยื่นขออนุมัติโรงไฟฟ้าไบโอแก๊สชุมชนแบบ Quick Win อีก 2 โครงการรวม 12 MW เร็วๆ นี้ และเตรียมยื่นขออนุมัติโรงไฟฟ้าชุมชนเพิ่มเติมอีกในรอบต่อไป นอกจากนั้นบริษัทฯ กำลังพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าไบโอแมส และโรงไฟฟ้าจากขยะเพื่อลงทุนในอนาคต โดยเน้นผลตอบแทนสูงความเสี่ยงต่ำ
 3. ธุรกิจอาหารและบรรจุภัณฑ์ (Food and Packaging) บริษัทฯ ได้ลงทุน 20% แล้วในกลุ่มบริษัท GLOCON ธุรกิจของบริษัท GLOCON จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่จะสร้างรายได้และกำไรในอนาคต ปี 2562 มีรายได้ 1,200 ล้านบาท ไตรมาส 1 2563 มีรายได้ 400 ล้านบาท ทั้งนี้มีเป้าหมายรายได้เติบโตในปี 2563 ประมาณ 50% ซึ่งประกอบด้วย 4 ธุรกิจหลัก
  (1) ธุรกิจอาหารพร้อมรับประทาน (Frozen Foods) ส่งบริษัทร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) ขนาดใหญ่ และสินค้าประกอบอาหารแช่แข็งส่งออก
  (2) ธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบอ่อน และพลาสติก
  (3) ธุรกิจร้านอาหารแบบ Quick Service Restaurant ภายใต้ชื่อ A&W และ Kitchen Plus
  (4) ธุรกิจผลไม้อบแห้งเพื่อส่งตลาดต่างประเทศเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงมาก

โดยสรุปแล้วบริษัทฯ มีนโยบายการลงทุน (Investment Philosophy) แบบจำกัดความเสี่ยงและเน้นการสร้างรายได้ต่อเนื่องสม่ำเสมอ (Repeatable income) และผลตอบแทนการลงทุนในระดับปานกลางถึงสูงในระยะยาว และเน้นการสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก