ตำแหน่ง ผู้ช่วยการตลาด (Marketing Assistant)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยการตลาด (Marketing Assistant)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • Collaborating with the marketing manager, internal teams, clients and partners on marketing strategy.
 • Helping identify marketing trends and key opportunities for innovation.
 • Working closely with sales and marketing department.
 • Creating marketing materials such as white papers, case studies, and presentations.
 • Giving presentations.
 • Providing administrative support to the marketing
 • Preparing, formatting and editing a range of documents.
 • Understanding company product and brand.
 • Creating and interpreting a variety of reports.
 • Analyzing questionnaires and other forms of feedback.

คุณสมบัติ:

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ ด้านงานธุรการ หรืองานขาย และผู้ช่วยการตลาด
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (หากได้ภาษาจีนด้วย จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทักษะด้นการสื่อสารเป็นอย่างดี
 • มีความชำนาญในการใช้งาน Computer และ Microsoft Office

ส่งใบสมัครสำหรับตำแหน่งนี้

*Maximum file size is 5 MB