พันธมิตรทางธุรกิจ

พันธมิตรทางธุรกิจ

Hangzhou Jinjiang Group

กลุ่มบริษัทวิสาหกิจเอกชนขาดใหญ่ที่ทันสมัยซึ่งดำเนินธุรกิจหลักในอุตสาหกรรมพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โลหะนอกกลุ่มเหล็ก และเคมี และผสมผสานการทำธุรกิจและการค้า

http://www.jinjiang-group.com/

Asia Alpha Equity

กองทุนเปิด (public fund) ซึ่งจดทะเบียนและก่อตั้งขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ มีลักษณะการลงทุนแบบ umbrella fund ที่ลงทุนในหลากหลายธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Norinco International

ส่วนธุรกิจของ China North Industries Corporation (NORINCO) ในความร่วมมือในทางเทคนิคและทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ได้ส่งเสริมศักยภาพที่แข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจ การลงทุน และการเงินในระดับสากล การจัดสรรทรัพยากรทั่วโลก และการบริการจัดการโครงการ

Http://en.norinco-intl.com/