เพื่อสร้างสรรค์ผลงานของทรัพย์สินอันมีค่าที่จะสร้างรายได้อย่างมั่นคง

ไทรทัน พาวเวอร์ เป็นผู้ส่งมอบพลังงานที่ยั่งยืนให้กับประชากรและธุรกิจต่างๆ ทั่วโลก ช่วยตอบสนองความต้องการด้วยพลังงานที่มีปริมาณคาร์บอนที่ต่ำ ราคาเข้าถึงได้ และน่าเชื่อถือ ให้กับลูกค้าของเรา โดยการมอบคำตอบที่ดีที่สุดให้กับความต้องการพลังงาน ทรัพยากร และเป้าหมายต่างๆที่มีลักษณะเฉพาะตัว

ไทรทัน พาวเวอร์ มีจุดมุ่งหมายที่จะก้าวเป็นผู้นำในด้านการออกแบบ จัดซื้อจัดจ้าง และ การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานซึ่งใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  จะคุ้มค่า มีมาตรฐานหรืออสูงกว่ามาตรฐานสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทมีความเชี่ยวชาญและให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก

โดยโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ต่างๆ จะประกอบไปด้วย การลงทุนใน โซลาร์รูพท็อปเพื่อลูกค้าของเรา

ผลงาน