เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) TritonEC เป็นบริษัทที่มีความชำนาญทางวิศวกรรมหลากหลายด้าน ได้แก่ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารโครงการก่อสร้าง เราเป็นผู้นำในการวางโครงสร้างวิศวกรรมหมวดธุรกิจน้ำมันและก๊าซ งานวางระบบรางรถไฟ และการกก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าชีวภาพและโรงไฟฟ้าจากขยะ) ด้วยความชำนาญเฉพาะทางเหล่านี้ TritonEC จึงมุ่งมั่นให้บริการอย่างเป็นเลิศให้ครอบคลุมโครงการที่มีมูลค่าหลากหลาย

TritonEC เริ่มดำเนินธุรกิจจากการเป็นผู้นำในการขุดเจาะในแนวราบแบบไม่เปิดหน้าดิน ด้วยการรับงานโครงการ วางท่อน้ำมันจากบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน). “บาฟส์” เป็นระยะทางยาว 600 กม. จากภาคกลางถึงภาคเหนือ บริษัทได้เติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่องโดยในปี 2563 เข้าร่วมลงทุนในงานโครงการวิศวกรรมระบบรางรถไฟ และการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้า จากการควบรวมกิจการกับผู้ร่วมลงทุน 2 ราย โดยเหตุที่ภาครัฐให้ความสำคัญขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและระบบขนส่งแบบรางและถือเป็นนโยบายสำคัญ TritonEC จึงวางรากฐานการดำเนินธุรกิจในอีกทศวรรษ โดยการเข้ามามีส่วนแบ่งตลาดที่สำคัญในกลุ่มธุรกิจนี้

ด้วยทีมวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์หลากหลาย TritonEC วางกลยุทธ์ในการเป็นผู้นำทางวิศวกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารโครงการก่อสร้างในหมวดธุรกิจทั้ง 3 กลุ่มที่กล่าวมาข้างต้น

ผลงานของไทรทันอีซี

การให้บริการของไทรทันอีซี

การให้บริการรื้อถอน

 • รายละเอียด

  TRITONEC ให้บริการทำลายและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างสำหรับลูกค้าในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ บริษัท มีเครื่องมือและอุปกรณ์การรื้อถอน พร้อมด้วยวิศวกรที่มีประสบการณ์ในงานรื้อถอนโครงการขนาดใหญ่ ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ชนะการประมูลงานโครงการรื้อถอนโรงงานถลุงแร่สังกะสีของ บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้หยุดการประกอบกิจการแล้ว ที่จังหวัดตาก

การบริการบำบัดของเสีย

 • รายละเอียด

  บริษัท มีความสามารถในการบริหารจัดการของเสีย และปรับปรุงพื้นที่ที่มีสารเคมีอันตรายปนเปื้อน โดยให้แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด ในงานโครงการรื้อถอนโรงงานถลุงแร่สังกะสี บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ที่ จังหวัดตาก บริษัท รับผิดชอบการบำบัดของเสียในบริเวณที่มีการรื้อถอนทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่าพื้นที่ได้รับการบำบัดอย่างถูกต้องและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างปลอดภัยในอนาคต

งานโยธา

 • รายละเอียด

  1. งานก่อสร้างสถานีย่อยของรถไฟความเร็วสูงสายแรก
   TRITONEC ได้เข้าร่วมงานก่อสร้างสถานีย่อยของรถไฟความเร็วสูง ซึ่งถือเป็นงานหลักที่สำคัญของโครงการ โดยจะใช้เป็นสถานีจ่ายไฟสำหรับรถไฟความเร็วสูงในขณะคลื่อนที่
  2. งานโยธาทั่วไป : งานก่อสร้างสะพานกลับรถ งานสะพาน และงานประกอบอื่นๆ
   ด้วยความชำนาญและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า TRITONEC ชนะการประมูลและเข้ารับงานก่อสร้างสะพานกลับรถ และงานสะพานอื่นๆ จากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในงาน พร้อมด้วยวิศวกรที่มีความรู้ด้านเทคนิคชั้นสูง บริษัทฯ สามารถดำเนินงานและส่งมอบชิ้นงานที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา

งานก่อสร้างสถานีเร่งความดันน้ำมัน

 • รายละเอียด

  บริษัทมีความเชี่ยวชาญในงาน EPCM และประสบความสำเร็จในการส่งมอบงานก่อสร้างสถานีเร่งความดันน้ำมัน ในรูปแบบของการบริหาร จัดซื้อ จัดจ้างงานก่อสร้างแบบครบวงจร

บริการ EPCM

 • รายละเอียด

  1. การบริหารโครงการ ดำเนินโครงการในรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยเริ่มจากศึกษาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ พื้นฐานทางด้านวิศวกรรม การออกแบบทางด้านวิศวกรรมโครงการตั้งแต่เริ่มแรก และการ loading ทางวิศวกรรมส่วนหน้า และการบริการในสถานที่ปฎิบัติงาน
  2. งานบริการ การให้ความสนับสนุนในสถานที่ปฎิบัติงาน ประกอบด้วยการดูแลด้านการก่อสร้าง การสนับสนุน โครงการ Start up และการว่าจ้างบริการ บริการของเราสามารถให้บริการได้ตามเกณฑ์การชำระเงินคืนเป็นรายบุคคล
  3. วิศวกรรมและการบริหารโครงการ มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมและการออกแบบ นำเสนอความสามารถทางด้านวิศวกรรม เช่น เครื่องจักรกล ท่อ ไฟฟ้า โยธา นอกจาก บริษัทฯ จะมีผู้จัดการโครงการภายในองค์กรเอง แล้วนั้น ทางบริษัทฯ ยังมีผู้จัดการโครงการที่มีความชำนาญจากภายนอกด้วย
  4. พนักงานที่มีประสบการณ์ บุคคลากรของเรามีประสบการณ์ในการบริหารโครงการ ทีมงานของเราประกอบไปด้วยผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านบริหาร ผู้อำนวยการโครงการ วิศวกร ซึ่งมีความพร้อมที่จะให้บริการ
  5. การสรรหาบริการทางด้านวิชาการ
  6. การจัดหาจัดจ้าง
  7. บริการรับเหมาก่อสร้าง
   ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ ซึ่งทางไทรทันอีซี สามารถให้บริการรับเหมาก่อสร้างตั้งแต่
   • งานทั่วไป – งานโยธา (การก่อสร้าง การวางท่อ การวางสาธารณูปโภคใต้ดิน HDD Micro Tunneling)
   • เครื่องจักรกล – เครื่องเชื่อม HDD และท่อ
   • ระบบไฟฟ้า – HDD สายไฟฟ้าใต้ดิน งานติดตั้งสายส่ง สถานีย่อย หม้อแปลง สิ่งอำนวยความสะดวกระบบไฟ และการติดตั้ง
   • ทางทะเล – HDD ใต้ทะเล (น้ำมัน ก๊าซ และน้ำ)

บริการ HDD

 • รายละเอียด

  บริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ให้บริการทางด้านวิศวกรรมการออกแบบ อย่างครบวงจรแก่ทุกอุตสาหกรรมและความต้องการของตลาด เรามุ่งมั่นที่จะผสานรวมผู้จัดการโครงการวิศวกรนักออกแบบของเราเข้ากับทีมของคุณเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนที่ราบรื่นจากแนวคิดสู่ความสำเร็จ เราภูมิใจในฐานะผู้นำตลาดบริการ HDD ที่ประสบความสำเร็จมาอย่างยาวนานในการจัดส่งโครงการ HDD รวมทั้งทีมช่างเทคนิคที่มีความพร้อมและมีอุปกรณ์มากที่สุดในขณะนี้

บริการเคลื่อนย้ายสาธารณูปโภค

 • รายละเอียด

  ทางด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างของ ไทรทันอีซี เกี่ยวข้องกับการย้ายฐานปฎิบัติการที่มีขนาดใหญ่ ตลอดจนการซ่อมแซม หรือการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ต่างๆ ทีมงานของ ไทรทันอีซี มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ หัวหน้างานเน้นหนักด้านความปลอดภัยและการควบคุมเรื่องคุณภาพ ด้วยประสบการณ์อันยาวนานของ ไทรทันอีซี เป็นบริษัทมีความสามารถและเชี่ยวชาญในการจัดการ ระบบสาธารณูปโภค ตั้งแต่ท่อระบายน้ำ ท่อน้ำทิ้ง สายไฟ สายส่งเพื่อการสื่อสาร ก๊าซ และ น้ำมัน

เอกสารของไทรทันอีซี

ใบรับรองมาตรฐาน ISO9001

File Size : 363 KB

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย

File Size : 329 KB

นโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพ

File Size : 219 KB

กฎพิทักษ์ชีวิต

File Size : 1,814 KB

ตลาดที่เราครอบคลุม

วิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน

วิศวกรของไทรทันอีซี เป็นผู้เชี่ยวชาญในการก่อสร้างและบริหารโครงการด้วยประสบการณ์อันล้ำเลิศ สำหรับ HDD ในการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค และโครงการเชิงพาณิชย์จากประสบการณ์ที่สะสมมา เราสามารถทำงานในสิ่งแวดล้อมต่างๆ หัวข้อจำกัดต่างๆ ในสังคมและภูมิประเทศ

น้ำมันและก๊าซ

บุคคลากรที่มีประสบการณ์ของเรา ผู้จัดการโครงการ วิศวกร และผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการพร้อมที่จะให้บริการใน อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ไทรทันอีซี มีความพร้อมที่จะดำเนินโครงการต่างๆ ทั่วทั้งประเทศไทยและเอเซียแปซิฟิค จากกระบวนการการประเมินผลงานของโครงการ การวางแผน และการดำเนินงาน เราสามารถยืนยันได้ว่า ไทรทันอีซี มีความพร้อมในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างต่างๆ ที่ท้าทายได้อย่างสมบูรณ์

พลังงานและการสื่อสารโทรคมนาคม

ในขณะที่อุตสาหกรรมกำลังขยายตัว และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราต้องเผชิญกับข้อจำกัด ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมสิ่งที่ท้าทายคือการติดตั้งสายเคเบิ้ลไฟฟ้า และสายโทรคมนาคม     ไทรทันอีซีอยู่ในตำแหน่งที่ตอบสนองในอุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจงโดยการใช้เทคโนโลยี HDD และวิธีการขุดที่กระทบต่อสังคมและภูมิประเทศน้อยที่สุด

น้ำและน้ำเสีย

ไทรทันอีซี มีความสามารถในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับลูกค้าจากนิคมอุตลาหกรรมไปยังชุมชนและภูมิภาคในประเทศ เราสามารถออกแบบและสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้เทคโนโนยี HDD ของเราทำให้สามารถใช้งานได้โดยมีผลกระทบต่อสังคมน้อยทีสุด

โครงการต่างๆ