E.P.C.F เป็นการให้บริการแบบครบวงจร คือ การให้บริการทางด้านวิศวกรรม การวางแผนด้านจัดซื้อจัดจ้าง การบริการ ด้านก่อสร้าง และบริการทางด้านการเงิน ด้วยการบริหารงานวิศวกรรม แบบมืออาชีพ

บริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ไทรทันอีซี เป็นบริษัท รับเหมาก่อสร้างที่มีความชำนาญหลากหลายทางด้านวิศวกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง การก่อสร้าง การเป็นผู้นำทางด้านการออกแบบ และการนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้ ด้วยความรู้ความสามารถที่มี บริษัท ไทรทันอีซี มีความมุ่งมั่นในการนำเสนอการบริการแบบครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การบริการทางด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ การขนส่งท่อ การก่อสร้าง รวมถึงโรงกลั่น และผลิตภัณฑ์เคมีจากน้ำมัน โรงงานปิโตรเคมี

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไทรทันอีซี เป็นผู้นำในการให้บริการการขุดเจาะวางท่อ ใต้ดินในแนวราบโดยไม่เปิดหน้าดิน (Horizontal Directional Drilling-HDD) ขณะเดียวกัน เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างชื่อเสียงขององค์กรให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ

ไทรทันอีซี มีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการด้านวิศวกรรม, จัดหาและจัดจ้าง, การบริหารงานก่อสร้าง พร้อมกันนี้เราให้บริการทางด้าน EMPC สำหรับโรงงานการผลิตน้ำมันและก๊าซ, โรงกลั่นน้ำมันและโรงงานปิโตรเคมี เรามีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม และการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ สำหรับโครงการของลูกค้า รวมถึง การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่มีความทันสมัย พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการอำนวยความสะดวกติดตั้งอุปกรณ์ ไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ

การให้บริการของไทรทันอีซี

บริการ EPCM

 • รายละเอียด

  1.การบริหารโครงการ ดำเนินโครงการในรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยเริ่มจากศึกษาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ พื้นฐานทางด้านวิศวกรรม การออกแบบทางด้านวิศวกรรมโครงการตั้งแต่เริ่มแรก และการ loading ทางวิศวกรรมส่วนหน้า และการบริการในสถานที่ปฎิบัติงาน

  2.งานบริการ การให้ความสนับสนุนในสถานที่ปฎิบัติงาน ประกอบด้วยการดูแลด้านการก่อสร้าง การสนับสนุน โครงการ Start up และการว่าจ้างบริการ บริการของเราสามารถให้บริการได้ตามเกณฑ์การชำระเงินคืนเป็นรายบุคคล

  3.วิศวกรรมและการบริหารโครงการ มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมและการออกแบบ นำเสนอความสามารถทางด้านวิศวกรรม เช่น เครื่องจักรกล ท่อ ไฟฟ้า โยธา นอกจาก บริษัทฯ จะมีผู้จัดการโครงการภายในองค์กรเอง แล้วนั้น ทางบริษัทฯ ยังมีผู้จัดการโครงการที่มีความชำนาญจากภายนอกด้วย

  4.พนักงานที่มีประสบการณ์ บุคคลากรของเรามีประสบการณ์ในการบริหารโครงการ ทีมงานของเราประกอบไปด้วยผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านบริหาร ผู้อำนวยการโครงการ วิศวกร ซึ่งมีความพร้อมที่จะให้บริการ

  5.การสรรหาบริการทางด้านวิชาการ

  6.การจัดหาจัดจ้าง

  7.บริการรับเหมาก่อสร้าง

  ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ ซึ่งทางไทรทันอีซี สามารถให้บริการรับเหมาก่อสร้างตั้งแต่

  • งานทั่วไป – งานโยธา (การก่อสร้าง การวางท่อ การวางสาธารณูปโภคใต้ดิน HDD Micro Tunneling)
  • เครื่องจักรกล – เครื่องเชื่อม HDD และท่อ
  • ระบบไฟฟ้า – HDD สายไฟฟ้าใต้ดิน งานติดตั้งสายส่ง สถานีย่อย หม้อแปลง สิ่งอำนวยความสะดวกระบบไฟ และการติดตั้ง
  • ทางทะเล – HDD ใต้ทะเล (น้ำมัน ก๊าซ และน้ำ)

บริการ HDD

 • รายละเอียด

  บริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ให้บริการทางด้านวิศวกรรมการออกแบบ อย่างครบวงจรแก่ทุกอุตสาหกรรมและความต้องการของตลาด เรามุ่งมั่นที่จะผสานรวมผู้จัดการโครงการวิศวกรนักออกแบบของเราเข้ากับทีมของคุณเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนที่ราบรื่นจากแนวคิดสู่ความสำเร็จ เราภูมิใจในฐานะผู้นำตลาดบริการ HDD ที่ประสบความสำเร็จมาอย่างยาวนานในการจัดส่งโครงการ HDD รวมทั้งทีมช่างเทคนิคที่มีความพร้อมและมีอุปกรณ์มากที่สุดในขณะนี้

บริการเคลื่อนย้ายสาธารณูปโภค

 • รายละเอียด

  ทางด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างของ ไทรทันอีซี เกี่ยวข้องกับการย้ายฐานปฎิบัติการที่มีขนาดใหญ่ ตลอดจนการซ่อมแซม หรือการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ต่างๆ ทีมงานของ ไทรทันอีซี มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ หัวหน้างานเน้นหนักด้านความปลอดภัยและการควบคุมเรื่องคุณภาพ ด้วยประสบการณ์อันยาวนานของ ไทรทันอีซี เป็นบริษัทมีความสามารถและเชี่ยวชาญในการจัดการ ระบบสาธารณูปโภค ตั้งแต่ท่อระบายน้ำ ท่อน้ำทิ้ง สายไฟ สายส่งเพื่อการสื่อสาร ก๊าซ และ น้ำมัน

ตลาดที่เราครอบคลุม

วิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน

วิศวกรของไทรทันอีซี เป็นผู้เชี่ยวชาญในการก่อสร้างและบริหารโครงการด้วยประสบการณ์อันล้ำเลิศ สำหรับ HDD ในการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค และโครงการเชิงพาณิชย์จากประสบการณ์ที่สะสมมา เราสามารถทำงานในสิ่งแวดล้อมต่างๆ หัวข้อจำกัดต่างๆ ในสังคมและภูมิประเทศ

น้ำมันและก๊าซ

บุคคลากรที่มีประสบการณ์ของเรา ผู้จัดการโครงการ วิศวกร และผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการพร้อมที่จะให้บริการใน อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ไทรทันอีซี มีความพร้อมที่จะดำเนินโครงการต่างๆ ทั่วทั้งประเทศไทยและเอเซียแปซิฟิค จากกระบวนการการประเมินผลงานของโครงการ การวางแผน และการดำเนินงาน เราสามารถยืนยันได้ว่า ไทรทันอีซี มีความพร้อมในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างต่างๆ ที่ท้าทายได้อย่างสมบูรณ์

พลังงานและการสื่อสารโทรคมนาคม

ในขณะที่อุตสาหกรรมกำลังขยายตัว และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราต้องเผชิญกับข้อจำกัด ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมสิ่งที่ท้าทายคือการติดตั้งสายเคเบิ้ลไฟฟ้า และสายโทรคมนาคม     ไทรทันอีซีอยู่ในตำแหน่งที่ตอบสนองในอุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจงโดยการใช้เทคโนโลยี HDD และวิธีการขุดที่กระทบต่อสังคมและภูมิประเทศน้อยที่สุด

น้ำและน้ำเสีย

ไทรทันอีซี มีความสามารถในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับลูกค้าจากนิคมอุตลาหกรรมไปยังชุมชนและภูมิภาคในประเทศ เราสามารถออกแบบและสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้เทคโนโนยี HDD ของเราทำให้สามารถใช้งานได้โดยมีผลกระทบต่อสังคมน้อยทีสุด

โครงการต่างๆ