TRITON ENGINEERING & CONSTRUCTION (OIL & GAS)

TRITON ENGINEERING & CONSTRUCTION (OIL & GAS)

งานบริการวางท่อในแนวราบโดยไม่เปิดหน้าดิน

ให้บริการงานด้านวิศวกรรม ครอบคลุม การออกแบบในงานวิศวกรรมภาคสนามสำหรับทุกภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ เรามีทีมผู้บริหารโครงการ ทีมงานวิศวกร และนักออกแบบ พร้อมให้การสนับสนุนและร่วมงานกับลูกค้าแบบไร้รอยต่อเพื่อให้งานประสบความสำเร็จ

เรามีความภาคภูมิใจที่เป็นผู้นำตลาดในงาน HDD และมีประวัติการส่งมอบงานได้อย่างเสร็จสมบูรณ์หลายโครงการ โดยเรามีทีมงานช่างเฉพาะทางและชุดอุปกรณ์เครื่องจักรในงานขุดเจาะทุกประเภทพร้อมสำหรับการทำงาน

งานบริการขุดเจาะดันท่อลอดใต้ดิน

การขุดเจาะดันท่อลอดใต้ดินเป็นงานที่เรามีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมด้วยประสบการณ์ของทีมงานช่างที่มีความสามารถในการขุดเจาะอุโมงค์ลอดใต้ดินซึ่งเป็นวิธีการหลักของการวางท่อและการก่อสร้างท่อระบายชั้นใต้ผิวดิน

บริการ

การให้บริการรื้อถอน

 • รายละเอียด

  TRITONEC ให้บริการทำลายและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างสำหรับลูกค้าในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ บริษัท มีเครื่องมือและอุปกรณ์การรื้อถอน พร้อมด้วยวิศวกรที่มีประสบการณ์ในงานรื้อถอนโครงการขนาดใหญ่ ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ชนะการประมูลงานโครงการรื้อถอนโรงงานถลุงแร่สังกะสีของ บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้หยุดการประกอบกิจการแล้ว ที่จังหวัดตาก

การบริการบำบัดของเสีย

 • รายละเอียด

  บริษัท มีความสามารถในการบริหารจัดการของเสีย และปรับปรุงพื้นที่ที่มีสารเคมีอันตรายปนเปื้อน โดยให้แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด ในงานโครงการรื้อถอนโรงงานถลุงแร่สังกะสี บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ที่ จังหวัดตาก บริษัท รับผิดชอบการบำบัดของเสียในบริเวณที่มีการรื้อถอนทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่าพื้นที่ได้รับการบำบัดอย่างถูกต้องและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างปลอดภัยในอนาคต

งานโยธา

 • รายละเอียด

  1. งานก่อสร้างสถานีย่อยของรถไฟความเร็วสูงสายแรก
   TRITONEC ได้เข้าร่วมงานก่อสร้างสถานีย่อยของรถไฟความเร็วสูง ซึ่งถือเป็นงานหลักที่สำคัญของโครงการ โดยจะใช้เป็นสถานีจ่ายไฟสำหรับรถไฟความเร็วสูงในขณะคลื่อนที่
  2. งานโยธาทั่วไป : งานก่อสร้างสะพานกลับรถ งานสะพาน และงานประกอบอื่นๆ
   ด้วยความชำนาญและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า TRITONEC ชนะการประมูลและเข้ารับงานก่อสร้างสะพานกลับรถ และงานสะพานอื่นๆ จากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในงาน พร้อมด้วยวิศวกรที่มีความรู้ด้านเทคนิคชั้นสูง บริษัทฯ สามารถดำเนินงานและส่งมอบชิ้นงานที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา

งานก่อสร้างสถานีเร่งความดันน้ำมัน

 • รายละเอียด

  บริษัทมีความเชี่ยวชาญในงาน EPCM และประสบความสำเร็จในการส่งมอบงานก่อสร้างสถานีเร่งความดันน้ำมัน ในรูปแบบของการบริหาร จัดซื้อ จัดจ้างงานก่อสร้างแบบครบวงจร

บริการ EPCM

 • รายละเอียด

  1. การบริหารโครงการ ดำเนินโครงการในรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยเริ่มจากศึกษาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ พื้นฐานทางด้านวิศวกรรม การออกแบบทางด้านวิศวกรรมโครงการตั้งแต่เริ่มแรก และการ loading ทางวิศวกรรมส่วนหน้า และการบริการในสถานที่ปฎิบัติงาน
  2. งานบริการ การให้ความสนับสนุนในสถานที่ปฎิบัติงาน ประกอบด้วยการดูแลด้านการก่อสร้าง การสนับสนุน โครงการ Start up และการว่าจ้างบริการ บริการของเราสามารถให้บริการได้ตามเกณฑ์การชำระเงินคืนเป็นรายบุคคล
  3. วิศวกรรมและการบริหารโครงการ มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมและการออกแบบ นำเสนอความสามารถทางด้านวิศวกรรม เช่น เครื่องจักรกล ท่อ ไฟฟ้า โยธา นอกจาก บริษัทฯ จะมีผู้จัดการโครงการภายในองค์กรเอง แล้วนั้น ทางบริษัทฯ ยังมีผู้จัดการโครงการที่มีความชำนาญจากภายนอกด้วย
  4. พนักงานที่มีประสบการณ์ บุคคลากรของเรามีประสบการณ์ในการบริหารโครงการ ทีมงานของเราประกอบไปด้วยผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านบริหาร ผู้อำนวยการโครงการ วิศวกร ซึ่งมีความพร้อมที่จะให้บริการ
  5. การสรรหาบริการทางด้านวิชาการ
  6. การจัดหาจัดจ้าง
  7. บริการรับเหมาก่อสร้าง
   ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ ซึ่งทางไทรทันอีซี สามารถให้บริการรับเหมาก่อสร้างตั้งแต่
   • งานทั่วไป – งานโยธา (การก่อสร้าง การวางท่อ การวางสาธารณูปโภคใต้ดิน HDD Micro Tunneling)
   • เครื่องจักรกล – เครื่องเชื่อม HDD และท่อ
   • ระบบไฟฟ้า – HDD สายไฟฟ้าใต้ดิน งานติดตั้งสายส่ง สถานีย่อย หม้อแปลง สิ่งอำนวยความสะดวกระบบไฟ และการติดตั้ง
   • ทางทะเล – HDD ใต้ทะเล (น้ำมัน ก๊าซ และน้ำ)

บริการ HDD

 • รายละเอียด

  บริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ให้บริการทางด้านวิศวกรรมการออกแบบ อย่างครบวงจรแก่ทุกอุตสาหกรรมและความต้องการของตลาด เรามุ่งมั่นที่จะผสานรวมผู้จัดการโครงการวิศวกรนักออกแบบของเราเข้ากับทีมของคุณเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนที่ราบรื่นจากแนวคิดสู่ความสำเร็จ เราภูมิใจในฐานะผู้นำตลาดบริการ HDD ที่ประสบความสำเร็จมาอย่างยาวนานในการจัดส่งโครงการ HDD รวมทั้งทีมช่างเทคนิคที่มีความพร้อมและมีอุปกรณ์มากที่สุดในขณะนี้

บริการเคลื่อนย้ายสาธารณูปโภค

 • รายละเอียด

  ทางด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างของ ไทรทันอีซี เกี่ยวข้องกับการย้ายฐานปฎิบัติการที่มีขนาดใหญ่ ตลอดจนการซ่อมแซม หรือการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ต่างๆ ทีมงานของ ไทรทันอีซี มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ หัวหน้างานเน้นหนักด้านความปลอดภัยและการควบคุมเรื่องคุณภาพ ด้วยประสบการณ์อันยาวนานของ ไทรทันอีซี เป็นบริษัทมีความสามารถและเชี่ยวชาญในการจัดการ ระบบสาธารณูปโภค ตั้งแต่ท่อระบายน้ำ ท่อน้ำทิ้ง สายไฟ สายส่งเพื่อการสื่อสาร ก๊าซ และ น้ำมัน

ผลงาน