TRITON บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ตรวจพบเชื้อ COVID 19 ในชุมชนคลองเตย

TRITON บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ตรวจพบเชื้อ COVID 19 ในชุมชนคลองเตย

เมื่อวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายบริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบของอุปโภคบริโภค ได้แก่ ถุงมือทางการแพทย์ นมกล่องยูเอชที ขนมขบเคี้ยวระหว่างมื้อ ยาแก้ไอ และยาลดไข้ ให้แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจได้รับเชื้อไวรัส COVID 19 และพักอาศัยรวมกันอย่างแออัดในชุมชนคลองเตย สิ่งของบริจาคเหล่านี้รอการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสนามที่วัดสะพาน สำหรับผู้ตรวจพบเชื้อที่อยู่ระหว่างการกักตัว หรือผู้ที่แสดงอาการและอยู่ในข่ายต้องสงสัย