TRITON GROUP : พิธีตั้งศาลพระพรหม ณ โรงไฟฟ้าอัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด

Triton Archives - Triton Holding Public Company Limited,

TRITON GROUP : พิธีตั้งศาลพระพรหม ณ โรงไฟฟ้าอัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด

เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) TRITN ได้เป็นประธานในพิธีตั้งศาลพระพรหม ณ โรงไฟฟ้าอัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด (AKW) ตั้งอยู่ที่ ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน

Read More...

TRITON GROUP : โครงการปันรัก ร่วมใจ ร่วมกัน แบ่งปัน สู่สังคม แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เพื่อส่งต่อการอุปการะช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อนและเด็กด้อยโอกาส

วันนี้ (5/2/2564) นายสุรชัย สุขเขียวอ่อน ผู้อำนวยการมูลนิธิบ้านนกขมิ้น หรือที่รู้จักในนาม ครูอ๊อด ได้รับมอบของเล่นเพื่อพัฒนาการเด็กเล็ก หนังสือการ์ตูน รองเท้า และของใช้อื่นๆอีกรวม ประมาณ 180 รายการ จากบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ใน โครงการปันรัก ร่วมใจ ร่วมกัน แบ่งปัน สู่สังคม

Read More...

TRITON GROUP : โครงการเสบียงข้าวรวมใจไทย เพื่อชุมชนชาวเกาะล้านพัทยา LOCKDOWN ต้านภัย COVID-19

เที่ยงวันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2564) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา และคณะผู้บริหารจากบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) นำทีมโดยนายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และ นางเพ็ญศรี สืบสุวงษ์ ผู้อำนวยการ

Read More...

TRITON GROUP : ข้าวกล่องรวมใจไทย เฟส 2

คณะผู้บริหาร บมจ. ไทรทัน โฮลดิ้ง ภายใต้การนำของคุณหลุยส์ เตชะอุบล ประธานคณะกรรมการบริหาร ร่วมให้การสนับสนุนและช่วยเหลือการดำรงชีพแก่ 42 ชุมชนในเขตเมืองพัทยาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 เริ่มจากโครงการข้าวกล่องรวมใจไทยเพื่อชาวเมืองพัทยา มีระยะเวลา 43 วัน

Read More...

TRITON GROUP : NRPP ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

คุณอลงกรณ์ จันทร์ตา และ คุณยศวรรธน์ พิมพศรี เป็นตัวแทนผู้บริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในชุมชน

Read More...

TRITON GROUP : ไทรทัน โฮลดิ้ง แจ้งผลครึ่งปีแรกมีกำไร 22 ล้านบาท เติบโต 455% %เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TRITN เปิดเผยว่า ผลประกอบการของบริษัทครึ่งปีแรก 2563 มีกำไรสุทธิ 22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28 ล้านบาท หรือเติบโตกว่า 455% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ไตรมาส 2/2563 มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 25 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 204%

Read More...

TRITON GROUP : TRITN ผนึกกำลัง “ทรานส์ ไทย เรลเวย์” บุกตลาดระบบราง

นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TRITN ร่วมกับนางเกษราภรณ์ กังสมุทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรานส์ ไทย เรลเวย์ จำกัด TTR ร่วมกันแถลงเรื่อง การร่วมลงทุนในบริษัท TTR ในสัดส่วน 65:35

Read More...

TRITON GROUP : โกลคอน มีมติแต่งตั้ง นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และนายชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน เข้าเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2563

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOCON แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน และนางสาวหลุยส์ เตชะอุบล เป็นกรรมการของบริษัท

Read More...

TRITON GROUP : ไทรทันประกาศแผนกลยุทธ์ปี 2020 “จำกัดความเสี่ยง – เน้นรายได้ต่อเนื่อง”

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยนายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยกลยุทธ์ธุรกิจในปี 2020 ว่า บริษัทฯวางแผนขยายธุรกิจ 3 แกนหลักเพื่อ Diversify เป็น Holding Company ประกอบด้วย

Read More...

TRITON GROUP : ไทรทันเข้าซื้อหุ้น GLOCON เพิ่มอีก 7% มีผลให้สิทธิในการลงมติออกเสียงเพิ่มเป็น 20%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ว่า บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TRITN) ได้สิทธิในการออกเสียง 6.8666% ในบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (GLOCON) มีผลให้ ไทรทันถือหุ้นและมีสิทธิในการลงมติออกเสียงเป็น 19.7783%

Read More...