TRITON GROUP : ไทรทัน – โกลคอน ร่วมแบ่งปันแด่สังคม

Triton Archives - Triton Holding Public Company Limited,

TRITON GROUP : ไทรทัน – โกลคอน ร่วมแบ่งปันแด่สังคม

วันอังคาร 7 ธันวาคม 2564  นางสาวหลุยส์  เตชะอุบล ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท โกลบอล คอนซูมเมอร์ จำกัด (มหาชน)  ได้ส่งมอบสิ่งของบริจาคจำนวนกว่า 100 รายการที่ผู้บริหารและพนักงานบริษัทได้ร่วมใจกันแบ่งปัน  เพื่อนำไปส่งมอบให้เด็กพิการที่อยู่ในความดูแลของบ้านคามิลเลียน จำนวนรวมประมาณ 95 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ที่ขาดโอกาสทางสังคม มีความพิการซ้ำซ้อนและถูกทอดทิ้งจากครอบครัว

Read More...

TRITON GROUP : TRITON ส่งมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากโรงงานสารเคมีระเบิด ในซอยกิ่งแก้ว บางพลี

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) นำสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นส่งมอบให้วัดบางพลีใหญ่ใน โดยพระราชเสนาบดี เจ้าคณะตำบลบางพลี เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน รับมอบสิ่งของบริจาค ได้แก่ ข้าวสาร 100 ถุงและ ถุงยังชีพ จำนวน 80 ชุด เพื่อนำไปส่งมอบให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานสารเคมี

Read More...

TRITON GROUP : โครงการปันรัก สูงวัย สุขใจ 2564

วันอังคารที่ 8/6/64 นายธนกฤต วรินทรเวช ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานีให้การต้อนรับผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในโครงการปันรัก สูงวัย สุขใจ มอบรอยยิ้ม ให้ผู้สูงอายุ ในปีนี้ บริษัท ได้ร่วมส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ

Read More...

TRITON บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ตรวจพบเชื้อ COVID 19 ในชุมชนคลองเตย

เมื่อวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายบริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบของอุปโภคบริโภค ได้แก่ ถุงมือทางการแพทย์ นมกล่องยูเอชที ขนมขบเคี้ยวระหว่างมื้อ ยาแก้ไอ และยาลดไข้ ให้แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจได้รับเชื้อไวรัส COVID 19 และพักอาศัยรวมกันอย่างแออัดในชุมชนคลองเตย

Read More...

TRITON GROUP : พิธีตั้งศาลพระพรหม ณ โรงไฟฟ้าอัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด

เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) TRITN ได้เป็นประธานในพิธีตั้งศาลพระพรหม ณ โรงไฟฟ้าอัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด (AKW) ตั้งอยู่ที่ ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน

Read More...

TRITON GROUP : โครงการปันรัก ร่วมใจ ร่วมกัน แบ่งปัน สู่สังคม แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เพื่อส่งต่อการอุปการะช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อนและเด็กด้อยโอกาส

วันนี้ (5/2/2564) นายสุรชัย สุขเขียวอ่อน ผู้อำนวยการมูลนิธิบ้านนกขมิ้น หรือที่รู้จักในนาม ครูอ๊อด ได้รับมอบของเล่นเพื่อพัฒนาการเด็กเล็ก หนังสือการ์ตูน รองเท้า และของใช้อื่นๆอีกรวม ประมาณ 180 รายการ จากบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ใน โครงการปันรัก ร่วมใจ ร่วมกัน แบ่งปัน สู่สังคม

Read More...

TRITON GROUP : โครงการเสบียงข้าวรวมใจไทย เพื่อชุมชนชาวเกาะล้านพัทยา LOCKDOWN ต้านภัย COVID-19

เที่ยงวันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2564) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา และคณะผู้บริหารจากบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) นำทีมโดยนายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และ นางเพ็ญศรี สืบสุวงษ์ ผู้อำนวยการ

Read More...

TRITON GROUP : ข้าวกล่องรวมใจไทย เฟส 2

คณะผู้บริหาร บมจ. ไทรทัน โฮลดิ้ง ภายใต้การนำของคุณหลุยส์ เตชะอุบล ประธานคณะกรรมการบริหาร ร่วมให้การสนับสนุนและช่วยเหลือการดำรงชีพแก่ 42 ชุมชนในเขตเมืองพัทยาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 เริ่มจากโครงการข้าวกล่องรวมใจไทยเพื่อชาวเมืองพัทยา มีระยะเวลา 43 วัน

Read More...

TRITON GROUP : NRPP ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

คุณอลงกรณ์ จันทร์ตา และ คุณยศวรรธน์ พิมพศรี เป็นตัวแทนผู้บริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในชุมชน

Read More...

TRITON GROUP : ไทรทัน โฮลดิ้ง แจ้งผลครึ่งปีแรกมีกำไร 22 ล้านบาท เติบโต 455% %เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TRITN เปิดเผยว่า ผลประกอบการของบริษัทครึ่งปีแรก 2563 มีกำไรสุทธิ 22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28 ล้านบาท หรือเติบโตกว่า 455% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ไตรมาส 2/2563 มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 25 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 204%

Read More...