TRITON GROUP : ข้าวกล่องรวมใจไทย เฟส 2

Triton Archives - Triton Holding Public Company Limited,

TRITON GROUP : ข้าวกล่องรวมใจไทย เฟส 2

คณะผู้บริหาร บมจ. ไทรทัน โฮลดิ้ง ภายใต้การนำของคุณหลุยส์ เตชะอุบล ประธานคณะกรรมการบริหาร ร่วมให้การสนับสนุนและช่วยเหลือการดำรงชีพแก่ 42 ชุมชนในเขตเมืองพัทยาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 เริ่มจากโครงการข้าวกล่องรวมใจไทยเพื่อชาวเมืองพัทยา มีระยะเวลา 43 วัน

Read More...

TRITON GROUP : NRPP ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

คุณอลงกรณ์ จันทร์ตา และ คุณยศวรรธน์ พิมพศรี เป็นตัวแทนผู้บริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในชุมชน

Read More...

TRITON GROUP : ไทรทัน โฮลดิ้ง แจ้งผลครึ่งปีแรกมีกำไร 22 ล้านบาท เติบโต 455% %เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TRITN เปิดเผยว่า ผลประกอบการของบริษัทครึ่งปีแรก 2563 มีกำไรสุทธิ 22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28 ล้านบาท หรือเติบโตกว่า 455% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ไตรมาส 2/2563 มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 25 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 204%

Read More...

TRITON GROUP : TRITN ผนึกกำลัง “ทรานส์ ไทย เรลเวย์” บุกตลาดระบบราง

นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TRITN ร่วมกับนางเกษราภรณ์ กังสมุทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรานส์ ไทย เรลเวย์ จำกัด TTR ร่วมกันแถลงเรื่อง การร่วมลงทุนในบริษัท TTR ในสัดส่วน 65:35

Read More...

TRITON GROUP : โกลคอน มีมติแต่งตั้ง นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และนายชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน เข้าเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2563

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOCON แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน และนางสาวหลุยส์ เตชะอุบล เป็นกรรมการของบริษัท

Read More...

TRITON GROUP : ไทรทันประกาศแผนกลยุทธ์ปี 2020 “จำกัดความเสี่ยง – เน้นรายได้ต่อเนื่อง”

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยนายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยกลยุทธ์ธุรกิจในปี 2020 ว่า บริษัทฯวางแผนขยายธุรกิจ 3 แกนหลักเพื่อ Diversify เป็น Holding Company ประกอบด้วย

Read More...

TRITON GROUP : ไทรทันเข้าซื้อหุ้น GLOCON เพิ่มอีก 7% มีผลให้สิทธิในการลงมติออกเสียงเพิ่มเป็น 20%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ว่า บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TRITN) ได้สิทธิในการออกเสียง 6.8666% ในบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (GLOCON) มีผลให้ ไทรทันถือหุ้นและมีสิทธิในการลงมติออกเสียงเป็น 19.7783%

Read More...

TRITON GROUP : โครงการข้าวกล่องรวมใจไทยเพื่อชาวเมืองพัทยา

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 คุณหลุยส์ เตชะอุบล ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหารและพนักงาน ไปแจกจ่ายข้าวกล่องอนามัย พร้อมน้ำดื่มสะอาด ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา ใน "โครงการข้าวกล่องรวมใจไทยเพื่อชาวเมืองพัทยา” เพื่อเป็นกำลังใจชาวพัทยาให้ต่อสู้ความยากลำบากที่ประสบจากจากสถานการณ์ COVID-19

Read More...

TRITON GROUP : ร่วมใจ ร่วมกัน แบ่งปัน สู่สังคม

คณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง ได้ไปเยี่ยมและทำกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันที่ศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการสังคมและผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานีเป็นปีที่สอง ได้นำของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันไปมอบให้ด้วย ได้แก่ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ กระดาษทำความสะอาดผสมแอลกอฮอล์ สบู่ แป้ง แปรงสีฟัน ยาสีฟัน น้ำดื่ม และเลี้ยงอาหารกลางวันคนชราจำนวน 90 ท่าน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัส COVID-19 งดการทำกิจกรรมร้องเพลงและเต้นรำกับสมาชิกในปีนี้

Read More...