TRITON GROUP : TRITN ผนึกกำลัง “ทรานส์ ไทย เรลเวย์” บุกตลาดระบบราง

Triton Archives - Triton Holding Public Company Limited,

TRITON GROUP : TRITN ผนึกกำลัง “ทรานส์ ไทย เรลเวย์” บุกตลาดระบบราง

นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TRITN ร่วมกับนางเกษราภรณ์ กังสมุทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรานส์ ไทย เรลเวย์ จำกัด TTR ร่วมกันแถลงเรื่อง การร่วมลงทุนในบริษัท TTR ในสัดส่วน 65:35

Read More...

TRITON GROUP : โกลคอน มีมติแต่งตั้ง นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และนายชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน เข้าเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2563

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOCON แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน และนางสาวหลุยส์ เตชะอุบล เป็นกรรมการของบริษัท

Read More...

TRITON GROUP : ไทรทันประกาศแผนกลยุทธ์ปี 2020 “จำกัดความเสี่ยง – เน้นรายได้ต่อเนื่อง”

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยนายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยกลยุทธ์ธุรกิจในปี 2020 ว่า บริษัทฯวางแผนขยายธุรกิจ 3 แกนหลักเพื่อ Diversify เป็น Holding Company ประกอบด้วย

Read More...

TRITON GROUP : ไทรทันเข้าซื้อหุ้น GLOCON เพิ่มอีก 7% มีผลให้สิทธิในการลงมติออกเสียงเพิ่มเป็น 20%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ว่า บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TRITN) ได้สิทธิในการออกเสียง 6.8666% ในบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (GLOCON) มีผลให้ ไทรทันถือหุ้นและมีสิทธิในการลงมติออกเสียงเป็น 19.7783%

Read More...

TRITON GROUP : โครงการข้าวกล่องรวมใจไทยเพื่อชาวเมืองพัทยา

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 คุณหลุยส์ เตชะอุบล ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหารและพนักงาน ไปแจกจ่ายข้าวกล่องอนามัย พร้อมน้ำดื่มสะอาด ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา ใน "โครงการข้าวกล่องรวมใจไทยเพื่อชาวเมืองพัทยา” เพื่อเป็นกำลังใจชาวพัทยาให้ต่อสู้ความยากลำบากที่ประสบจากจากสถานการณ์ COVID-19

Read More...

TRITON GROUP : ร่วมใจ ร่วมกัน แบ่งปัน สู่สังคม

คณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง ได้ไปเยี่ยมและทำกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันที่ศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการสังคมและผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานีเป็นปีที่สอง ได้นำของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันไปมอบให้ด้วย ได้แก่ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ กระดาษทำความสะอาดผสมแอลกอฮอล์ สบู่ แป้ง แปรงสีฟัน ยาสีฟัน น้ำดื่ม และเลี้ยงอาหารกลางวันคนชราจำนวน 90 ท่าน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัส COVID-19 งดการทำกิจกรรมร้องเพลงและเต้นรำกับสมาชิกในปีนี้

Read More...

TRITN ทุ่มเงินกว่า 130 ลบ. ซื้อหุ้น “อัครวัฒน์ฯ” รุกกิจการรฟฟ. เสริมแกร่งธุรกิจ

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TRITN เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติแผนงานสำหรับการเข้าลงทุนซื้อหุ้นในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพของ บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด (กิจการโรงไฟฟ้า AKW) โดยให้ บริษัท ไทรทัน พาวเวอร์ จำกัด (TPW)

Read More...

TRITN อัดงบฯ 134.47 ลบ. เข้าซื้อรฟฟ.ก๊าซชีวภาพ 4.9 MW พร้อมรับรู้รายได้ไตรมาส 4

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TRITN แจ้งว่า บริษัท ไทรทัน พาวเวอร์ จำกัด (TPW) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เข้าถือหุ้นในโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพของบริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด (AKW) ตั้งอยู่ใน จ.จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 17 ก.พ.63 โดยเข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิม 37,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

Read More...

TRITON GROUP : วิ่งรักษ์โลก

ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่ม บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง ร่วมกิจกรรม วิ่งรักษ์โลก เป็นปีที่ 2 ที่จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ อาคารการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน กรุงเทพฯ วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 รายได้จากการจัดงานมอบให้มูลนิธิรามาธิบดีเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

Read More...