TRITON GROUP : วิ่งรักษ์โลก

Triton Archives - Page 2 of 2 - Triton Holding Public Company Limited,

TRITON GROUP : วิ่งรักษ์โลก

ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่ม บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง ร่วมกิจกรรม วิ่งรักษ์โลก เป็นปีที่ 2 ที่จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ อาคารการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน กรุงเทพฯ วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 รายได้จากการจัดงานมอบให้มูลนิธิรามาธิบดีเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

Read More...

สวีสดีปีหนูทอง 2563

ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัท ไทรทันฯ ร่วมไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลวันตรุษจีน และผู้บริหารมอบซองอั่งเปาให้แก่พนักงานทุกคน

Read More...

TRITN เฮ! ศาลฯพิพากษาสั่งคู่กรณีชดใช้ 60 ลบ. พร้อมดอกเบี้ยเหตุบ.ย่อยเรียกค่ามัดจำคืน

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TRITN เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า สืบเนื่องจาก บริษัท ลูเซนท์ เอ็นเนอร์จี จำกัด (Lucent) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (TTEC) และ TTEC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นฟ้องคดี

Read More...

TRITN เคาะเปลี่ยนชื่อบ.ย่อยจาก “สเตรกา” เป็น “ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่งฯ”

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TRITN เปิดเผยว่า บริษัทเปลี่ยนชื่อบริษัทของบริษัทย่อย ซึ่งได้จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 โดยเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท สเตรกา เป็น บริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น

Read More...

TRITN ตั้งบ.ย่อย “ไทรทัน รีซอร์สเซสฯ” ในสิงคโปร์ รุกธุรกิจจำหน่าย-นำเข้าวัสดุก่อสร้าง

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TRITN เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 10 ก.ย.2562 ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยทางอ้อมขึ้นใหม่ จำนวน 1 แห่ง ในประเทศสิงคโปร์ ภายใต้ชื่อ บริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (TRSI) เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายและนำเข้าวัสดุก่อสร้างและทรัพยากรธรรมชาติ

Read More...

TRITN ควักเงิน 150 ลบ.ลงทุน “โรงไฟฟ้าหนองรี” ชู IRR สูง 15% คืนทุนภายใน 7 ปี

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TRITN เปิดเผยว่า บริษัทได้เข้าลงทุนใน บริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด จำนวน 150 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วน 1,600,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ บริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด ภายหลังการเพิ่มทุนเป็น 200 ล้านบาท โดยการลงทุนตามกลยุทธ์ธุรกิจในครั้งนี้ส่งผลดีต่อบริษัท เนื่องจากเป็นการลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท

Read More...

พิธีทำบุญอาคารไทรทัน

คณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง ร่วมจัดพิธีทำบุญ อาคารไทรทันเพื่อความเป็นสิริมงคลและในโอกาสนี้ คุณหลุยส์ เตชะอุบล ประธานคณะกรรมการบริหารได้บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท ให้แก่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรคเลือดและมะเร็งในเด็ก คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคเลือดและมะเร็งในเด็ก

Read More...

ธารน้ำใจเพื่อเด็กด้อยโอกาสที่บ้านนกขมิ้น

พนักงานกลุ่มบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้งร่วมกันบริจาคสิ่งของเหลือใช้ภายในครัวเรือนบริจาคให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ภายใต้การปกครองของคุณครูน้อย ที่อุทิศตนเป็นผู้ปกครองของเด็กกำพร้าที่ถูกทอดทิ้ง สิ่งของที่ได้รับบริจาคจะนำไปจำหน่ายเพื่อนำรายได้มาจุนเจือค่าใช้จ่ายภายในบ้านนกขมิ้นและเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กเหล่านี้

Read More...

TRITN ประกาศเซ็น MOU ต่อเนื่องล่าสุดจับมือ RKE บริษัทย่อยใน Road King Infrastructure Limited

นางสาว หลุยส์ เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TRITN เปิดเผยข่าวความร่วมมือทางกลยุทธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ โดย TRITN ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ RKE International Holdings Limited (RKE) เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา สำหรับการลงนามในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ RKE จะกลายเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับบริษัทฯ

Read More...