เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TRITON) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรามีความเชี่ยวชาญในงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง 3 ด้านหลักคือ ธุรกิจด้านน้ำมันและก๊าซ ธุรกิจด้านพลังงาน และธุรกิจด้านการวางระบบราง และระบบรถไฟ บริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (TTEC บริษัทย่อยของ TRITON) เป็นผู้นำในการวางโครงสร้างระบบท่อ การวางท่อใต้ดิน และการขุดเจาะในแนวราบโดยไม่เปิดหน้าดิน และเป็นผู้บุกเบิกนำการเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (ได้แก่ พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ และวิศกวรรมการผลิตพลังงานจากของเสีย) การก่อสร้างระบบราง และระบบรถไฟ (การก่อสร้างทางรถไฟ การจ่ายพลังงาน ระบบอาณัติสัญญาน และระบบการสื่อสาร) ปัจจุบัน TTEC มีบุคลากรที่มีประสบการณ์กว่า 500 คน ประกอบด้วยวิศวกรและทีมช่างเทคนิคที่ได้รับฝึกฝนอย่างดีในหมวดธุรกิจที่กล่าวมาข้างต้น

ผลงานของเรา

ห้องข่าว

ติดต่อเรา

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์ : +66 2553 5000
โทรสาร : +66 2553 5091
อีเมล : info@triton.co.th

ดูแผนที่บน GOOGLE MAPS
ดาวน์โหลดแผนที่