TRITON บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ตรวจพบเชื้อ COVID 19 ในชุมชนคลองเตย

05/05/2021 - Triton Holding Public Company Limited,

TRITON บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ตรวจพบเชื้อ COVID 19 ในชุมชนคลองเตย

เมื่อวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายบริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบของอุปโภคบริโภค ได้แก่ ถุงมือทางการแพทย์ นมกล่องยูเอชที ขนมขบเคี้ยวระหว่างมื้อ ยาแก้ไอ และยาลดไข้ ให้แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจได้รับเชื้อไวรัส COVID 19 และพักอาศัยรวมกันอย่างแออัดในชุมชนคลองเตย

Read More...