TRITON GROUP : ข้าวกล่องรวมใจไทย เฟส 2

TRITON GROUP : ข้าวกล่องรวมใจไทย เฟส 2

คณะผู้บริหาร บมจ. ไทรทัน โฮลดิ้ง ภายใต้การนำของคุณหลุยส์ เตชะอุบล ประธานคณะกรรมการบริหาร ร่วมให้การสนับสนุนและช่วยเหลือการดำรงชีพแก่ 42 ชุมชนในเขตเมืองพัทยาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 เริ่มจากโครงการข้าวกล่องรวมใจไทยเพื่อชาวเมืองพัทยา มีระยะเวลา 43 วัน ตั้งแต่วันที่ 8/6-23/7/63 บริจาคข้าวกล่องรวม 8,400 กล่อง น้ำดื่ม 4,000 ขวด และในวันที่ 9/11/2563 ได้จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภค ส่งมอบให้แก่นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ณ ห้องประชุม VIP ชั้น 3 ศาลาว่าการเมืองพัทยา ประกอบด้วยข้าวสารละ 5 กก จำนวน 500 ถุง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 2,600 ห่อ ปลากระป๋องและผักกาดกระป๋อง รวม 2,100 กระป๋อง และน้ำดื่มสิงห์จำนวน 3,600 ขวด มูลค่าการให้ความช่วยเหลือทั้งสองโครงการ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 444,816 บาท

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งของเหล่านี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนในเขตเมืองได้ในระดับหนึ่ง เพื่อจะได้มีกำลังใจกลับมาดำรงชีพเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติในอนาคตอันใกล้นี้