พันธกิจ

“ศักยภาพสูงสุดของโลกที่สีเขียวกว่า”

บริษัท ไทรทัน กรีน เอนเนอร์จี จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านการจัดการของเสียที่ครอบคลุมและเป็นบริษัทด้านการลงทุนซึ่งมุ่งเน้นโครงการอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทไทรทัน กรีน เอนเนอร์จี เป็นการร่วมธุรกิจของ 2 บริษัท โดยมี บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 และบริษัท Mercury Global International จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49

บริษัท Mercury Global International เป็นบริษัทย่อยของบริษัท Hangzhou Jinjiang Group ซึ่งเป็นบริษัทดำเนินกิจการที่หลากหลาย โดยดำเนินธุรกิจหลักในธุรกิจพลังงานสิ่งแวดล้อม ธุรกิจโลหะนอกกลุ่มเหล็กและเคมี ซึ่งรวมไปถึง การผลิตไฟฟ้าจากการเผาขยะ การผลิตอลูมิเนียม การผลิต salt chemical บริษัท Hangzhou Jinjiang Group ยังให้บริการด้านการพาณิชย์และการค้า การให้บริการผลิตพลังงาน EPC และการให้บริการโลจิสติก บริษัท Mercury Global International เริ่มขึ้นโดยการเป็นส่วนหนึ่งของการริเริ่ม “Belt and Road” เพื่อการร่วมมือจากหลายฝ่ายที่จะช่วยสร้างการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงในตลาดต่างประเทศ Jinjiang Group ถือว่าเป็นบริษัทวิสาหกิจเอกชนขนาดใหญ่ และเป็นผู้บุกเบิกและผู้ดำเนินกิจการทางธุรกิจชั้นนำด้านพลังงานจากขยะ ในอุตสาหกรรมด้านพลังงานจากขยะของสาธารณรัฐประชาชนจีน