วิสยทัศน์

เป็นผู้นำในธุรกิจวัสดุก่อสร้างผ่านการกระจายธุรกิจและการจัดหาที่เชื่อถือได้

ไทรทัน รีซอร์สเซส เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไทรทัน รีซอร์สเซส ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการสำรวจหาทรัพยากร และทางการค้า โดยเน้นการดำเนินธุรกิจในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ธุรกิจของไทรทัน รีซอร์สเซส ประกอบไปด้วยการทำสัญญาซื้อขายสินค้าวัสดุก่อสร้างซึ่งขึ้นอยู่กับราคาในอนาคต และราคาปัจจุบัน สินค้าเหล่านี้มีตั้งแต่ทรายไปถึงหิน และการลงทุนในสัมปทานเหมืองแร่ เป็นส่วนสำคัญหนึ่งของไทรทัน รีซอร์สเซส ในฐานะที่เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านวัสดุก่อสร้างชั้นนำระดับโลกอีกด้วย

ไทรทัน รีซอร์สเซสลงทุนในธุรกิจต่างๆ เป็นการสร้างพันธมิตรที่ดีและประมาณค่ามิได้กับสังคมในท้องถิ่นต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา พลานามัยที่สมบูรณ์  และการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการมอบคืนสู่สังคมของเรา

โครงการต่างๆ