ธารน้ำใจเพื่อเด็กด้อยโอกาสที่บ้านนกขมิ้น

ธารน้ำใจเพื่อเด็กด้อยโอกาสที่บ้านนกขมิ้น

พนักงานกลุ่มบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้งร่วมกันบริจาคสิ่งของเหลือใช้ภายในครัวเรือนบริจาคให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ภายใต้การปกครองของคุณครูน้อย ที่อุทิศตนเป็นผู้ปกครองของเด็กกำพร้าที่ถูกทอดทิ้ง สิ่งของที่ได้รับบริจาคจะนำไปจำหน่ายเพื่อนำรายได้มาจุนเจือค่าใช้จ่ายภายในบ้านนกขมิ้นและเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กเหล่านี้