พิธีทำบุญอาคารไทรทัน

พิธีทำบุญอาคารไทรทัน

คณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง ร่วมจัดพิธีทำบุญ อาคารไทรทันเพื่อความเป็นสิริมงคลและในโอกาสนี้ คุณหลุยส์ เตชะอุบล ประธานคณะกรรมการบริหารได้บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท ให้แก่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรคเลือดและมะเร็งในเด็ก คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคเลือดและมะเร็งในเด็ก