TRITON GROUP : ร่วมใจ ร่วมกัน แบ่งปัน สู่สังคม

TRITON GROUP : ร่วมใจ ร่วมกัน แบ่งปัน สู่สังคม

คณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง ได้ไปเยี่ยมและทำกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันที่ศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการสังคมและผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานีเป็นปีที่สอง ได้นำของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันไปมอบให้ด้วย ได้แก่ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ กระดาษทำความสะอาดผสมแอลกอฮอล์ สบู่ แป้ง แปรงสีฟัน ยาสีฟัน น้ำดื่ม และเลี้ยงอาหารกลางวันคนชราจำนวน 90 ท่าน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัส COVID-19 งดการทำกิจกรรมร้องเพลงและเต้นรำกับสมาชิกในปีนี้ พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมบริจาคเงินกับพนักงานและผู้บริหาร ได้ยอดเงินรวมทั้งสิ้น 18,670 บาท