สวีสดีปีหนูทอง 2563

สวีสดีปีหนูทอง 2563

ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัท ไทรทันฯ ร่วมไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลวันตรุษจีน และผู้บริหารมอบซองอั่งเปาให้แก่พนักงานทุกคน