สะอาดปลอดภัยจากไวรัส COVID-19

สะอาดปลอดภัยจากไวรัส COVID-19

สะอาดปลอดภัยจากไวรัส COVID-19

ผู้บริหารแจกจ่าย EMO สเปรย์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อให้พนักงานไว้ใช้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19