TRITON GROUP : โครงการข้าวกล่องรวมใจไทยเพื่อชาวเมืองพัทยา

TRITON GROUP : โครงการข้าวกล่องรวมใจไทยเพื่อชาวเมืองพัทยา


วันที่ 8 มิถุนายน 2563 คุณหลุยส์ เตชะอุบล ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหารและพนักงาน ไปแจกจ่ายข้าวกล่องอนามัย พร้อมน้ำดื่มสะอาด ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา ใน “โครงการข้าวกล่องรวมใจไทยเพื่อชาวเมืองพัทยา” เพื่อเป็นกำลังใจชาวพัทยาให้ต่อสู้ความยากลำบากที่ประสบจากจากสถานการณ์ COVID-19 ในวันแรกของโครงการได้รับความร่วมมือจาก The Zign Group Pattaya ร่วมนำอาหารและน้ำดื่ม 200 ชุด และ A&W นำอาหารกล่อง Kitchen Plus 100 กล่อง และรูทเบียร 400 ขวด มาร่วมโครงการในวันแรกด้วย

โครงการข้าวกล่องรวมใจไทยเพื่อชาวเมืองพัทยา ริเริ่มโดย คณะผู้บริหารบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนช่วยเหลือและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท โกลบอล คอนซูมเมอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด โดยข้าวกล่องอนามัย และน้ำดื่มวันละ 200 ชุด จะนำไปส่งมอบให้กับ 42 ชุมชนในเขตเมืองพัทยาทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2563 รวมจำนวนข้าวกล่องและน้ำดื้มทั้งสิ้น 8,600 ชุด ทั้งนี้ โดยได้รับการสนับสนุนจากทีมพัฒนาชุมชนของศาลาว่าการเมืองพัทยา นำข้าวกล่องไปแจกจ่ายให้ถึงทุกครัวเรือนใน 42 ชุมชน