TRITON GROUP : โครงการปันรัก สูงวัย สุขใจ 2564

TRITON GROUP : โครงการปันรัก สูงวัย สุขใจ 2564

วันอังคารที่ 8/6/64 นายธนกฤต วรินทรเวช ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานีให้การต้อนรับผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในโครงการปันรัก สูงวัย สุขใจ มอบรอยยิ้ม ให้ผู้สูงอายุ ในปีนี้ บริษัท ได้ร่วมส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ พร้อมเงินบริจาค จำนวน 57,563 บาท เพื่อนำไปใช้ในกิจการของศูนย์ฯ โครงการนี้ได้ดำเนินต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2562 โดยถือเป็นหนึ่งในโครงการตอบแทนสู่สังคมและชุมชนที่บริษัทดำเนินกิจกรรม