TRITON GROUP : TRITON ส่งมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากโรงงานสารเคมีระเบิด ในซอยกิ่งแก้ว บางพลี

TRITON GROUP : TRITON ส่งมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากโรงงานสารเคมีระเบิด ในซอยกิ่งแก้ว บางพลี

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) นำสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นส่งมอบให้วัดบางพลีใหญ่ใน โดยพระราชเสนาบดี เจ้าคณะตำบลบางพลี เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน รับมอบสิ่งของบริจาค ได้แก่ ข้าวสาร 100 ถุงและ ถุงยังชีพ จำนวน 80 ชุด เพื่อนำไปส่งมอบให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานสารเคมีที่ซอยกิ่งแก้ว 21 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งแรงระเบิดได้ทำความเสียหายเป็นแก่บ้านเรือนประชาชนเป็นวงกว้างในรัศมี 5-10 กม.

ปัจจุบัน ยังคงมีสารเคมีตกค้างเป็นอันตราย ประชาชนยังไม่สามารถกลับเข้าที่พักได้เนื่องจากทางราชการได้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ โดยยังคงมีประชาชนพักพิงอยู่ภายในบริเวณวัดอีกจำนวนหนึ่ง โดยท่านเจ้าอาวาสจะนำสิ่งของดังกล่าวไปแจกจ่ายให้ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน