TRITON GROUP : วิ่งรักษ์โลก

TRITON GROUP : วิ่งรักษ์โลก

ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่ม บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง ร่วมกิจกรรม วิ่งรักษ์โลก เป็นปีที่ 2 ที่จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ อาคารการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน กรุงเทพฯ วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 รายได้จากการจัดงานมอบให้มูลนิธิรามาธิบดีเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์