TRITON GROUP : พิธีตั้งศาลพระพรหม ณ โรงไฟฟ้าอัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด

กุมภาพันธ์ 2021 - Triton Holding Public Company Limited,

TRITON GROUP : พิธีตั้งศาลพระพรหม ณ โรงไฟฟ้าอัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด

เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) TRITN ได้เป็นประธานในพิธีตั้งศาลพระพรหม ณ โรงไฟฟ้าอัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด (AKW) ตั้งอยู่ที่ ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน

Read More...

TRITON GROUP : โครงการปันรัก ร่วมใจ ร่วมกัน แบ่งปัน สู่สังคม แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เพื่อส่งต่อการอุปการะช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อนและเด็กด้อยโอกาส

วันนี้ (5/2/2564) นายสุรชัย สุขเขียวอ่อน ผู้อำนวยการมูลนิธิบ้านนกขมิ้น หรือที่รู้จักในนาม ครูอ๊อด ได้รับมอบของเล่นเพื่อพัฒนาการเด็กเล็ก หนังสือการ์ตูน รองเท้า และของใช้อื่นๆอีกรวม ประมาณ 180 รายการ จากบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ใน โครงการปันรัก ร่วมใจ ร่วมกัน แบ่งปัน สู่สังคม

Read More...

TRITON GROUP : โครงการเสบียงข้าวรวมใจไทย เพื่อชุมชนชาวเกาะล้านพัทยา LOCKDOWN ต้านภัย COVID-19

เที่ยงวันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2564) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา และคณะผู้บริหารจากบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) นำทีมโดยนายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และ นางเพ็ญศรี สืบสุวงษ์ ผู้อำนวยการ

Read More...