TRITN ทุ่มเงินกว่า 130 ลบ. ซื้อหุ้น “อัครวัฒน์ฯ” รุกกิจการรฟฟ. เสริมแกร่งธุรกิจ

โรงไฟฟ้าชีวภาพ Archives - Triton Holding Public Company Limited,

TRITN ทุ่มเงินกว่า 130 ลบ. ซื้อหุ้น “อัครวัฒน์ฯ” รุกกิจการรฟฟ. เสริมแกร่งธุรกิจ

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TRITN เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติแผนงานสำหรับการเข้าลงทุนซื้อหุ้นในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพของ บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด (กิจการโรงไฟฟ้า AKW) โดยให้ บริษัท ไทรทัน พาวเวอร์ จำกัด (TPW)

Read More...