TRITON GROUP : โครงการเสบียงข้าวรวมใจไทย เพื่อชุมชนชาวเกาะล้านพัทยา LOCKDOWN ต้านภัย COVID-19

TRITON GROUP : โครงการเสบียงข้าวรวมใจไทย เพื่อชุมชนชาวเกาะล้านพัทยา LOCKDOWN ต้านภัย COVID-19

เที่ยงวันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2564) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา และคณะผู้บริหารจากบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) นำทีมโดยนายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และ นางเพ็ญศรี สืบสุวงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมแจกจ่ายสิ่งของอุปโภคบริโภคในโครงการเสบียงข้าวรวมใจไทย ให้กับชุมชนชาวเกาะล้าน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้ชุมชนเกาะล้าน ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ระลอกใหม่ได้คลี่คลายลง โดยตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นมา บมจ. ไทรทัน โฮลดิ้ง ได้ส่งมอบข้าวสาร อาหารแห้งให้ชุมชุนชาวเกาะล้านรวมทั้งสิ้น 1,450 ชุด รวมมูลค่า 302,244 บาท