TRITON GROUP : NRPP ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

TRITON GROUP : NRPP ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

คุณอลงกรณ์ จันทร์ตา และ คุณยศวรรธน์ พิมพศรี เป็นตัวแทนผู้บริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในชุมชน

  • สนับสนุนงบประมาณการสร้างหลังคาเมทัลชีตด้านหน้าอาคารหอประชุม โรงเรียนบ้านหนองแกใน บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี จำนวนเงิน 20,000 บาท
  • สนับสนุนงาน ศึกวันรวมใจ ต้านภัยโควิด-19 สมาคมทหารผ่านศึก จ.กาญจนบุรี จำนวนเงิน 10,000 บาท
  • ทอดกฐินสามัคคี เพื่อบูรณะปฎิสังขรณ์หลังศาลาการเปรียญ ให้แก่ วัดน้ำลัดยอดสว่างธรรม จ.กาญจนบุรี จำนวนเงิน 5,000 บาท
  • ทอดกฐินสามัคคี ร่วมบูรณะศาลาการเปรียญ ให้แก่ วัดตะเพิน จ.กาญจนบุรี จำนวนเงิน 5,000 บาท